Vi anbefaler regelmessig rutinekontroll for alle pasienter. Da vil det gjøres en grundig undersøkelse for å kartlegger eventuelle hull eller betennelse i tannkjøttet, samt undersøke slimhinner, muskler og kjeveledd for mulig patologi. Normalt settes det ikke av tid til å gjennomføre behandling samtidig med undersøkelsen, annet enn en lett tannsteinsrens. Dersom det avdekkes behandlingsbehov, vil det gis et forslag til behandling og kostnadsoverslag, samt avtale ny(e) time(r) til nødvendig behandling.


Vi anbefaler individuelle intervaller for innkalling, avhengig av behov, og for de aller fleste vil det være nok med en rutinekontroll en gang i året. De som ønsker det, vil få automatisk innkallelse fra oss. Da vil de få tilsendt time per SMS noen uker før avsatt tid. Dersom tidspunktet ikke passer, kan man kontakte oss for å endre, men endring må skje senest 24 timer før timen.

Undersøkelse