Priser


Prisene er veiledende og kan variere ut i fra omfang og tidsbruk. Hygienetillegg er inkludert i prisene.

Skriftlig kostnadsoverslag vil bli gitt for all behandling som overstiger kr. 5.000,-.

Behandling

Priser (kr)

Us inkl. 2 rtg. og enkel tannrens

1.340,00

Us ny pasient

790,00

Us akutt pasient

600,00

Røntgenbilde

95,00

Anestesi (bedøvelse)

142,00

Plastfylling 1 flate

650,00 - 1.000,00

Plastfylling 2 flater

750,00 - 1.750,00

Plastfylling 3 flater

975,00 - 1.875,00

Plastfylling 4 flater

1.100,00 - 2.150,00

Rotfylling

3.150,00 - 5.250,00

Rotbehandling hos spesialist

fra 6.000,00

Fjerne tann (trekke)

788,00 - 1.575,00

Fjerne tann, kirurgi

fra 2.150,00

Krone, inkl. tannteknikker

6.100,00

Bro, pr.ledd, inkl. tannteknikker

6.600,00

Delprotese

12.950,00

Helprotese

11.450,00

Behandling tannkjøttsykdom, pr time

2.250,00

Bleking, pr kjeve

1.850,00