Pasientinformasjon

Første gang du kommer til oss vil vi kartlegge din munnhelse og avdekke eventuelle behandlingsbehov. Vi vet at munnhelse og generell helse kan påvirke hverandre. Derfor er det også viktig at vi får korrekt informasjon om din allmennhelse når du kommer til time. Dersom du bruker faste medisiner, kan du gjerne ta med medisinliste. Når vi har fått all nødvendig informasjon vil vi i samarbeid med deg utarbeide en behandlinsplan og et kostnadsoverslag.

All behandling betales etter hvert besøk, fortrinnsvis med kort.


Prislista er veiledende, og prisene kan variere ut i fra omfang og tidsbruk. Det vil bli gitt skriftlig kostnadsoverslag for all behandling som overstiger kr. 5.000,-.


Noen pasienter har mulighet til å få støtte til tannbehandling fra HELFO på grunn av ulike varige sykdommer. Det er derfor viktig at helseopplysningene er så nøyaktig som mulig. I de tilfeller det er aktuelt, har vi avtale om direkte oppgjør med HELFO, slik at det kun betales egenandel hos oss. Les mer om hvilke sykdommer som utløser støtte på HELFO refusjonsliste.   Det finnes også ulike støtte- og bidragsordninger via ditt lokale NAV-kontor. Ta kontakt med NAV for mer informasjon - www.nav.no


Avbestilling av time må skje senest 24 timer før avtalt tid, eller siste dag før helg eller helligdag. Dersom timen ikke er avbestilt, og du likevel ikke møter til time, vil du bli belastet et gebyr. Gebyret kan variere ut i fra planlagt behandling og avsatt tid i timeboka.