Dersom du mangler flere tenner i en kjeve, men ikke har nok eller gode nok gjenstående tenner til å lage en fast erstatning (bro) for de tapte tennene, kan det fremstilles hel- eller delprotese


En helprotese erstatter samtlige tenner i en kjeve, mens en delprotese erstatter flere, men ikke alle, tenner i en kjeve.

Protese