Pasientinformasjon


Ved første besøk gjøres en grundig undersøkelse av tenner og munnhule. All tidligere behandling som er utført, og eventuell sykdom i tenner, tannkjøtt, kjever og slimhinner, blir registrert. Du må også fylle ut et skjema om helseopplysninger. Dersom du bruker medisiner til daglig, er det fint om du kan ha med en liste over medikamenter og bruk. På bakgrunn av dette, utarbeides en behandlingsplan med kostnadsoverslag ut i fra dine behov og ønsker.

All behandling betales etter hvert besøk. Vi ber deg derfor ta med betalingskort eller kontanter når du kommer til behandling hos oss. Prisen på første besøk kan variere, avhengig av behandlingsbehov og antall røntgenbilder. Men grovt sett kan prisen variere mellom ca kr. 890,- og kr. 1.500,-.

Prislista er veiledende, og prisene kan variere ut i fra omfang og tidsbruk. Det vil bli gitt skriftlig kostnadsoverslag for all behandling som overstiger kr. 5.000,-.

Noen pasienter har mulighet til å få støtte til tannbehandling fra HELFO på grunn av ulike varige sykdommer. Det er derfor viktig at helseopplysningene er så nøyaktig som mulig. I de tilfeller det er aktuelt, har vi avtale om direkte oppgjør med HELFO, slik at det kun betales egenandel hos oss. Les mer om hvilke sykdommer som utløser støtte på HELFO refusjonsliste.   Det finnes også ulike støtte- og bidragsordninger via ditt lokale NAV-kontor. Ta kontakt med NAV for mer informasjon - www.nav.no

Endring/avbestilling av time må skje senest 24 timer før avtalt time. Har du time en mandag, må du endre timen din senest kl. 12:00 den foregående fredag. Dersom timen ikke er avbestilt, og du likevel ikke møter, vil du bli belastet med et gebyr. Gebyret vil variere ut i fra planlagt behandling og avsatt tid i timeboka.

Klikk for å lese Personvernserklæring


Priser

Prisene er veiledende og kan variere ut i fra omfang og tidsbruk.

Hygienetillegg er inkludert i prisene.

Skriftlig kostnadsoverslag vil bli gitt for all behandling som overstiger kr. 5.000,-.

Les Mer

Undersøkelser

Vi tilbyr ulike typer behandlinger. I tillegg til disse tilbyr vi også akuttbehandling.

Les Mer