Behandlinger:


Vi tilbyr tjenester innen allmennpraksis og spesialistpraksis for rotfyllinger, og tar i mot både faste kunder til årlig kontroll og nødvendig behandling, henvisninger og akutte pasienter. Hos oss er pasienten i fokus, og vi legger stor vekt på å gi pasientene en trygg, smertefri og god tannbehandling. Som pasient hos oss, skal du være trygg på at du blir hørt, og at vi sammen kan planlegge og gjennomføre en tannbehandling ut i fra ditt behov og dine ønsker.

Du kan se en oversikt over priser på behandlinger.

Her beskrives de ulike typer behandlinger vi tilbyr. I tillegg til disse tilbyr vi også akuttbehandling.


Undersøkelse

Vi anbefaler regelmessig undersøkelse til alle pasienter, men med ulike innkallingsintervaller. For de aller fleste, vil det være bra å komme til en rutinekontroll en gang i året.

Da pleier vi å ta to "bitewing", som er en røntgenundersøkelse for å kartlegge hull, og for å sjekke tannsten og bennivå med tanke på tannkjøttssykdom.

Ca hvert 4de år er det anbefalt å gjøre en grundigere røntgenundersøkelse av røttene, og avhengig av antall kroner / broer / rotfyllinger /dype fyllinger blir det tatt ekstra røntgenbilder.

Vi vil gjøre en grundig undersøkelse hver gang, og gi et overslag over nødvendig behandling. Vi vil også fjerne tannstein og misfarging på tennene.


Fylling

Dette er den vanligste formen for tannbehandling når man har fått hull, eller har skadet tannen på andre måter. Det er ikke lenger lov i Norge å bruke amalgam. Vi bruker ulike typer tannfargede plastfyllinger, ut i fra hvilken tann som er skadet, størrelsen på hullet, og hvor på tannen skaden ligger.


Rotfylling

Nerven i tannen kan bli skadet.Det kan skje uten at man merker noen ting, eller det kan gi kraftig tannverk i form av ising ved inntak av varm og kald drikke, eller kraftig dunking / murring i kjeven, med eller uten hevelse. Det vil da bli behov for å gjøre en rotfylling.

Rotfylling betyr å fjerne nerven i tannen med hjelp av små filer. Det kan gjøres i løpet av ett eller flere besøk, avhengig av årsaken til smertene, og hvor vanskelig det er å finne nervekanalene og rense ut disse. Noen tenner har flere nervekanaler, og behandlingen kan derfor ta lang tid. Dersom rotfyllingen gjøres i flere seanser, vil tannen bli fylt med et antibakterielt innlegg og midlertidig fylling i perioden mellom behandlingene.

Når tannen er ferdig rotfylt, er nerven erstattet av et plastisk materiale. Tannen må i tillegg repareres med en ny tannfarget fylling eller krone.


Krone/Bro

Noen ganger er tannen så ødelagt at det ikke lenger er mulig å reparere tannen med vanlig plastfylling.Det vil da være behov for krone. Det kan også være behov for krone av estetiske årsaker.

Når vi lager en krone, sliper vi til det som står igjen av tannen og tar et avtrykk. Dette sendes til tannteknikker, som fremstiller en "ny tann". Den kan være i hel porselen, eller i kombinasjon med gull-legering under og porselen som dekker over.

Det tar vanligvis ca 14 dager til vi får den ferdige kronen tilbake fra tannteknikker. I mellomtiden får pasienten en midlertidig plastkrone som vi lager på klinikken.

En bro brukes for å erstatte en eller flere tenner. Broer festes til naturlige tenner på hver side av "hullet" i tannrekken. Disse tennene kaller vi bropilarer. De fungerer som pilarer i brospennet som på en vanlig veibro.

Pilarene slipes til på samme måte som en krone, og følger samme prosedyre. Men noen ganger vil det være behov for å bruke ekstra justering hos tannteknikker, for å tilpasse broen helt til resterende tenner og bitt.

Kroner og broer sementeres fast på tennene og vil fungere på samme måte som dine vanlige tenner.


Protese

Dersom du mangler flere tenner i en kjeve, men ikke har nok eller gode nok gjenstående tenner til å lage en fast erstatning (bro) for de tapte tennene, kan det fremstilles hel- eller delprotese

En helprotese erstatter samtlige tenner i en kjeve, mens en delprotese erstatter flere, men ikke alle, tenner i en kjeve.


Bittskinne

Noen pasienter er plaget av hodepine og / eller smerter i nakke og skuldre. Dette kan ofte ha sammenheng med overbelastning av kjeveledd og kjevemuskulatur. Andre pasienter kan ha stor slitasje av tenner, som følge av tanngnissing. I begge tilfeller kan det være en god hjelp å få tilpasset en bittskinne.

En bittskinne tilpasses individuelt med hjelp av et avtrykk av tennene. Som regel er den i hard plast og dekker alle tenner i overkjeven. Bittskinnen hjelper muskulaturen å slappe av, og den hindrer uønsket tanngnissing.


Bleking

Tennenes naturlige farge kan variere fra person til person. Alderen setter også sitt preg på tannfargen, som følge av endringer i tannstrukturen. Ytre misfarging fra tannstein, te, kaffe, tobakk, vin etc er med å påvirke tennenes utseende. Dette kan til stor del fjernes med en grundig tannsteinsrens.

Dersom misfargingen har satt seg dypere, kan man forsøke å bleke tennene. På vår klinikk, tilbyr vi hjemmebleking med individuelt tilpassede blekeskinner. Dette er en skånsom måte å bleke tennene på, og kan gjøres enten på dag eller natt, avhengig av hvilket blekemiddel som brukes. Første gang man bleker tennene, må man regne med mellom ca 5 og 10 dager å oppnå ønsket effekt. De aller fleste oppnår da et holdbart resultat i flere år. Men noen vil ta en "oppfriskning" etter et par år.

Vi anbefaler god munnhygiene for å bevare resultatet av blekingen lengst mulig. Det er også viktig i tiden mens man bleker, og umiddelbart etterpå, at man unngår mat og drikke med mye fargestoffer.


Tannstein

Tannstein er en blanding av plakk, bakterier og bakterieprodukter som blir liggende på eller mellom tennene. Dette mineraliseres ved hjelp av kalsium i spyttet og blir helt hardt. Det er da ikke lenger mulig å fjerne belegget med vanlig tannpuss, men man må ha hjelp av en tannlege / tannpleier for å fjerne dette med spesielle instrumenter.

Dersom tannstein blir liggende på tennene, kan det utvikles tannstein under tannkjøttskanten. Det kan da utvikles videre til tannkjøttssykdom (periodontit). Dette er en sykdom som gjør at man kan miste tennene. Det er derfor viktig å fjerne tannstein regelmessig.


Fjerne tenner

Noen ganger er tennene så ødelagte at de ikke lenger kan bevares. Dette kan f.eks. skyldes store hull, betennelse på tannrota eller i tannkjøttet, eller tannkjøttssykdom. I de aller fleste tilfeller fjerner vi tennene på klinikken, men fjerning av betente visdomstenner blir ofte henvist videre til spesialist.